DE GASTRONOMISCHE BARBECUE!

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Eten van Arie, een initiatief van D&A organic, gevestigd op, kromme zandweg 68, 3084 ND te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 55645690. Bekend bij de belastingdienst onder BTW nummer 178281396B01.

Algemene Voorwaarden Eten van Arie

Algemeen.

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend gedaan door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk of via mail en uitdrukkelijk door eten van Arie zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van aantallen en gewichten en dergelijke gegevens in de offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeen gekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (personeel, drank en verhuur) tenzij anders vermeld.
 5. De looptijd van een offerte is drie weken tenzij anders is overeen gekomen.

Betaling.

 1. Vooraf de levering (twee werkdagen) dient 50% van het  factuur bedrag te worden overgemaakt op de aangegeven bankrekening met het juiste factuurnummer. Het resterende bedrag dient contant bij levering te worden voldaan tenzij op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

Annulering.

 1. Bij annulering van catering (Arie op locatie, de gastronomische barbecue en verhuur) binnen 48 uur voor levering wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van catering (Arie op locatie, de gastronomische barbecue en verhuur) binnen 24 uur van levering wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 3. U kunt uw wensen (aantallen, personen) aangaande de levering tot maximaal drie werkdagen voor levering wijzigen.

Aansprakelijkheid.

 1. Bij levering van voedsel worden de richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP norm binnen de EEG.
 2. Na aflevering van voedsel is de klant verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 3. Eten van Arie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook gelden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade direct gevolg is van opzet of grove schuld van eten van Arie.

Levering.

 1. Bestellingen (catering) boven de 30 personen binnen een straal van 10 kilometer worden gratis bezorgd.
 2. Bestellingen (catering) onder de 30 personen binnen een straal van 10 kilometer wordt € 0.75 per kilometer berekend.
 3. Bestellingen (catering) welke verder dan 10 kilometer worden bezorgd, wordt € 0.75 per kilometer berekend.
 4. De bezorgkosten(catering) worden berekend vanaf de locatie van eten van Arie (Kromme Zandweg Rotterdam) tot bezorgadres.
 5. Bij grote feesten is eten van Arie genoodzaakt om een aanbetaling te vragen mits ander overeen is gekomen.
 6. Bij verhuur tenten wordt een kilometervergoeding van € 1.00 per gereden kilometer gehanteerd, berekend vanaf Ambachtsweg 15  Giessenburg,  mits anders schriftelijk overeen is gekomen.